Oficiální prohlášení klubu k trestu DK ČMFS

Vedení FC Bohemians Praha, a.s. odmítá rozhodnutí DK ČMFS a verdikt považuje za předpojatý. Z písemných vyjádřeních obou delegátů jasně vyplývá, že přípravě a zabezpečení utkání byla věnována mimořádná pozornost a pořadatelská služba fungovala dobře. Stejně se vyjádřili i rozhodčí. Je však skutečností, že došlo k inzultaci rozhodčího, kterému se při rychlejším zásahu pravděpodobně dalo zabránit.Toto jasně potvrzuje názor prezentovaný Bohemkou, že šlo o selhání lidského faktoru a ne systému a zanedbání pořadatelské služby...

Oficiální prohlášení klubu k trestu DK ČMFS

Toto stanovisko FC Bohemians Praha, a.s. bylo oficiálně sděleno jak na tiskové konferenci dne 22.5.2003, tak JUDr. Kavalírkem při vlastním jednání disciplinární komise.

Vedení FC Bohemians Praha, a.s. nikdy neoznačilo Policii ČR jako viníka události nebo jako osobu zodpovědnou za výtržnosti při utkání. Vedení FC Bohemians Praha, a.s. dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR  na zabezpečení  řádného  průběhu  zápasů a pomoc policie  vysoce hodnotí. Přítomnost  policie na tomto utkání jednoznačně napomohla k jeho zvládnutí.

Z výše uvedených důvodů se vedení FC Bohemians Praha, a.s. ostře ohrazuje vůči výroku a doporučení předsedy DK JUDr. Károlyiho, že Bohemka může vymáhat škodu u Policie ČR.

Toto prohlášení neprospívá k řešení celé události a ještě navíc poškozuje fotbal. Dle názoru vedení FC Bohemians Praha, a.s. by se vedení fotbalového svazu mělo se stejnou razancí s jakou se věnuje této kauze, kde hledá viníka ve fotbalu samotném a  neguje práci celé řady v podstatě dobrovolných poctivých pořadatelů, i když a to zdůrazňujeme, známe viníka a je jím konkrétní osoba – věnovat jasnému ovlivnění zápasu FC Bohemians Praha – Chmel Blšany, kde došlo k odvolání uznaného gólu pro následně viděnou rukou a to ještě u úplně jiného hráče.

Z výše uvedeného je zřejmé, že by fotbalu pravděpodobně nejvíce prospěla sebereflexe.

O tom, zda se FC Bohemians Praha, a.s. odvolá proti verdiktu DK rozhodne představenstvo klubu pravděpodobně v pondělí.

JUDr. Jan Kavalírek - generální ředitel FC Bohemians Praha