Bohemka se snad dostala z nejhoršího

Ve druhém článku se budeme věnovat ekonomické situaci klubu, problémy sportovní části jsou nastíněny v příspěvku níže.<br/> Úvodní slovo na včerejším setkání si vzal předseda představenstva Karel Brückler, představil všech sedm zástupců klubu a pokračoval: "Toto setkání vzniklo oboustranným zájmem. My jsme si slíbili, že po sto dnech působení v klubu svoláme tiskovou konferenci a podněty z druhé strany jsme získávali od vás – z internetových stránek. Nejprve bych se chtěl omluvit, že jsem svým suchým právnickým humorem vyvolal ve Virtuálním Dolíčku takovou odezvu, to jsem nechtěl a je to pro mě poučení. Předsedou představenstva jsem se stal 15.8. 2003 a v podstatě omylem. Došlo k vyhrocení vztahů mezi pány Švarcem a Kavalírkem, poznali, že spolu nemohou pracovat a oba odstoupili z funkcí. Jelikož tak učinili i další členové představenstva, zůstalo to na mně."

Bohemka se snad dostala z nejhoršího

Přítomni:
Zdeněk Zlámal – většinový majitel, moravský podnikatel v zemědělství a stavebnictví, bratr působí jako masér ve Slavii, syn chytá v MSFL za Kroměříž, je z fotbalové rodiny. "Bohemka postoupí do ligy, proto jsem tady. Je to třetí nejslavnější klub v republice a musí se vrátit tam, kam patří."

Karel Brückler – předseda představenstva, má vlastní advokátní kancelář, bývalý vrchní státní zástupce

Miloš Vobořil – generální ředitel, ředitel Reiffeisen stavební spořitelny pro Prahu 4, podniká v oblasti prodeje oken a nábytku

pan Svoboda – finanční ředitel, má firmu zabývající se restrukturalizací firem, podniká i s nemovitostmi v Praze a západních Čechách, bývalý ředitel Škody Praha

Převzetí klubu
Brückler: Původně jsem si myslel, že během tří měsíců poznáme situaci a částečně ji napravíme. Jenže ta byla mnohem horší, než mě vůbec mohlo napadnout. Zjistili jsme dluhy směrem k finančnímu úřadu z let 1999-2002, nedoplatky hráčům, dodavatelům, dále že vůbec nefunguje marketing a že klub vůbec nemá sestavený rozpočet! Upřímně říkám, že nebýt vstupu pana Zlámala a postupu Anderlechtu do Ligy mistrů, kde jsme díky klauzuli hráče Martina Koláře získali 150 000 Euro, tak jsme nevěděli, zda klub přihlásí druhou ligu či zda vůbec neukončí svou činnost.
Svoboda: Výrok auditora po analýze klubu zněl, že akciová společnost nemá šanci přežít. Přesto jsme se do toho pustili a věřím, že to nejhorší máme za sebou, ale staré dluhy budeme ještě dlouho cítit. Příčiny? Jednoznačně diletantský přístup minulého managementu, tito lidé nemohou vést žádnou společnost. Podpisové právo k účtu měl pouze pan Švarc jako majoritní vlastník, jednat za Bohemku mohl Švarc a generální ředitel Kavalírek. Ani by nemělo smysl podávat nějaká trestní oznámení, ty peníze už stejně nikdy neuvidíme a jen by to škodilo jménu Bohemky.

Jak z krize ven?
Brückler:
Seškrtali jsme výdaje klubu, snížili platy zaměstnanců, jednáme s hráči. Rozehnali jsme marketingové oddělení. Nyní vše funguje na bázi mandátních smluv. Ti lidé tedy nedostávají žádný fixní plat, ale provize z peněz, které do klubu seženou od partnerů.
Vobořil: Musíme shánět nejen peníze na činnost klubu, ale také umořovat dluhy a to nás velice brzdí. Od nástupu do klubu jsme podepsali šest nových smluv, sehnali dva hlavní partnery a jednáme se společnostmi, které by se staly partnery generálními. Snad to vyjde. Při jednáních bohužel narážíme na nedůvěru, se kterou je jméno Bohemians bohužel spojeno. O důvěru v první řadě fanoušků, pak partnerů a fotbalového hnutí musíme bojovat.

Struktura akcionářů
Zdeněk Zlámal  -  51%
Pavel Švarc  -  31,5%
Jan Kavalírek  -  15%
Karel Klíma  -  2,5%

Vejsada a Bohemians
Brückler: Panu Vejsadovi byla při převzetí klubu nabídnuta možnost spolupráce a podílení se na chodu klubu, odmítl. Když s návrhem přišel znovu po dvou měsících, bylo už vše jinak. O jeho nároku na 200 ks akcií (12%) rozhodne soud. Je to jeho spor s panem Švarcem. Snaží se skoupit pohledávky a na Bohemku uvalit konkurs, ale pokud se cítí jako majitel akcií, je sám proti sobě a jeho jednání nechápeme.

(Pan Vejsada se k tomuto odstavci sám telefonicky vyjádřil dne 18.11.: "Pokud vyhraji soud, nechci přijít do výrazně zadluženého klubu. Proto se snažím, aby byly řádně placeny všechny pohledávky klubu. V žádném případě nechci posílat Bohemku do konkurzu.")

Pavel Švarc a Bohemians
Brückler: S panem Švarcem byl rozvázán pracovní poměr. V současnosti má s námi uzavřenu mandátní smlouvu a může, stejně jako kdokoliv z vás, kdo projeví zájem, mít provize ze sehnaných prostředků. V žádném případě nemá podpisové právo a právo jednat za Bohemku!

Dluhy hráčům
Vobořil:
Hráči mají uhrazeny základní platy, chybí doplatky plynoucí ze smluv a liší se případ od případu. Je naší prioritní snahou tyto závazky do 3.1.2004, kdy se hráči sejdou na tréninku, uhradit. V platech jsou v Bohemce velké rozdíly a někteří hráči berou na druholigové poměry obrovské peníze.

Posily na jaro
Svoboda:
Momentálně říkám upřímně, že na ně nejsou prostředky, budeme se snažit, ale neslibuju.

B – tým
Brückler: Když jsem si představil další výdaje na druhý tým, byl jsem proti, jenže pak jsme to spočítali a varianta je dokonce levnější než umisťovat hráče na hostování. Jen těch talentů, co z Bohemky utíká…
Vobořil: Před všemi tu slibuji, že do sezóny 2004/2005 vstoupí Bohemka s B týmem. Jednáme s několika kluby a není to Libuš ani Semice. Jsou to kluby pražské, ale jména vám v tuto chvíli nemohu sdělit.

Nový stadion
Brückler:
Klub jako takový na něj v žádném případě nemá peníze, ale jednání s městem vypadají slibně. V případě postupu nechceme jít na Strahov, pro fanoušky je svou polohou zcela nevhodný. Hledáme jinou variantu.
Vobořil: Věřte, že na tom pracujeme, na 100% nechystáme žádné stěhování, Bohemka patří do Prahy, jinak by to nebyla Bohemka. Pevně věřím, že na podzim 2006 bude Bohemka hrát na svém či městském stadionu, do konce roku budeme mít další informace. Jednáme i s vlastníkem stadionu - s Bohemians Real – panem Jurušem.

Postup do první ligy
Brückler: Říkám zcela otevřeně, že to není prioritní cíl, souboj ale rozhodně nevzdáváme. Vím, že je to fráze, ale musíme stabilizovat klub a vyřešit dluhy.
Svoboda: Z hlediska finanční situace bych se tomu nebránil, naopak to může velmi pomoci marketingové části klubu. Druhou věcí je hráčský kádr, ale to už není otázka na mě.

Logo klubu
Máme je od TJ pronajaté do 30.6.2005, to je v této situaci standardní postup. Takže se budeme snažit zlepšit v oblasti suvenýrů pro fanoušky, chystáme i změnu bulletinu Klokan, chceme snížit i jeho cenu.

Na závěr účastníci setkání poděkovali fanouškům za účast a velmi rádi by tato sezení pořádali pravidelně.