Představujeme Družstvo fanoušků

Po neúspěšných pokusech několika investorů z nedávné doby, přicházejí samotní fanoušci Bohemians s projektem na záchranu svého klubu. V únoru tohoto roku vznikla aktivita SOS Klokan, která měla za cíl sjednotit fanoušky a zjistit možnou pomoc z řad příznivců. Ohlas byl obrovský. Na základě sebraných informací od Vás fanoušků se iniciátoři aktivity SOS Klokan rozhodli založit subjekt, který by zastupoval příznivce Klokanů - DRUŽSTVO FANOUŠKŮ BOHEMIANS. Základní cíl je jediný – navázat na historii vršovického klubu a pomoci případnému investorovi v přípravách na novou sezónu třetí ligy.

Cílem družstva je vlastními silami nebo prostřednictvím společnosti, na níž se bude družstvo majetkově podílet, převzít fotbalový klub Bohemians. K dosažení cíle je nutné, aby subjekt (družstvo nebo společnost s majetkovou účastí družstva), který bude pokračovatelem současného klubu, uzavřel se správcem konkursní podstaty FC Bohemians Praha, a.s. smlouvu, na základě které koupí práva k soutěžím spolu s registrací dosavadních hráčů všech družstev včetně mládeže. Dále je nutné dosáhnout souhlasu výkonného výboru ČMFS s převodem práv k soutěžím na nástupnický subjekt. Nástupnický subjekt bude muset dosáhnout dohody s tzv. fotbalovými věřiteli FC Bohemians Praha, a.s o řešení jejich pohledávek. Součástí celého projektu musí být i vyřešení pokuty za vyloučení z letošního ročníku II. ligy. Uvedené kroky je třeba zvládnout do termínu pro přihlášení k dalšímu ročníků soutěží, aby družstvo Bohemians mohlo v příštím ročníku nastoupit do ČFL. Souběžně bude nutné pracovat na vybudování družstva, které by bylo schopné kvalitně hrát ČFL.

 

Následně po dosažení uvedených kroků bude nutné řešit licenci k ochranné známce s TJ Bohemians. Družstvo bude usilovat i o možnost hrát zápasy na tradičním místě – v Dolíčku. Při řešení ochranné známky a fotbalového stadiónu nejsme limitováni termínem pro přihlášku do soutěže.

 

Prostředky na dosažení svých cílů chce družstvo získat od fanoušků Bohemians ve formě jejich členských vkladů do družstva. Členy družstva se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. Člen se musí při svém vstupu do družstva zavázat k základnímu členskému vkladu ve výši 1.000,- Kč, splatit okamžitě však musí pouze 100 Kč a zbytek v libovolných splátkách do jednoho roku, tím chceme umožnit členství i těm, kteří si jednorázově nemohou dovolit zaplatit vyšší částky, ale přesto chtějí svému klubu pomoci. Horní hranice členského vkladu není omezena, jednotlivý člen může teoreticky složit i několikamiliónový vklad.

 

Fanoušci o své peníze nepřijdou ani v případě neúspěchu celého projektu. Pokud by se z jakýkoliv důvodů akce nepodařila a vybrané prostředky by se neinvestovaly, dostanou fanoušci své vklady zpět. Jejich ztráta by činila jen 1% z vložené částky, 99% vkladu bude vráceno. Riziko tedy prakticky není žádné.

Další informace budou následovat.