Zpráva z členské schůze Družstva fanoušků Bohemians

Schválen projekt "Zachraňme Ďolíček"

Zpráva z členské schůze Družstva fanoušků Bohemians

V sobotu 22. května 2010 se na stadiónu Bohemians v Ďolíčku uskutečnila členská schůze Družstva fanoušků Bohemians.

Členská schůze všemi hlasy přítomných členů schválila projekt „Zachraňme Ďolíček, aneb ve stopách pana Dannera“. Součástí projektu je záměr odkoupení 100 % akcií společnosti Bohemians Real, a.s., která je vlastníkem stadiónu v Ďolíčku. K dohodě o prodeji akcií zatím nedošlo, orientační jednání se zástupcem stávajících akcionářů proběhla minulý týden a další jednání by mohla navazovat během měsíce června. Podle projektu by akcie měly být odkoupeny za prostředky získané z úvěru poskytnutého družstvu, k jehož splácení by se po částech zavázali jednotliví členové družstva.

Členská schůze dále schválila zprávu představenstva a odmítla tak spojování řešení stadiónu Bohemians a vstupu P 10 do Edenu. Eden jako stadión pro domácí zápasy Bohemians je akceptovatelný pouze jako dočasná varianta na dobu nezbytně nutnou, než bude možný návrat do Ďolíčku a pouze tehdy, pokud akcionáři klubu záměr návratu do Ďolíčku jednoznačně deklarují. Případné úspory z dočasného pobytu v Edenu by měly být investovány do sportovního úseku a zajištění důstojného účinkování v první lize.

Členská schůze se rovněž usnesla, že družstvo nepodpoří vstup městské části Praha 10 do majetkové struktury stadiónu v Edenu. Pro usnesení hlasovali až na jednoho, který se zdržel, všichni přítomní členové družstva.

Členská schůze vyzvala městskou část Praha 10, aby usilovala o odkoupení stadiónu v Ďolíčku a jeho zajištění jako domácího stadiónu Bohemians, a m. č. Praha 10 i hl. m. Prahu, aby podnikly všechny kroky ke schválení územního plánu zajišťujícího zachování stadiónu v Ďolíčku.