Zasedání zastupitelstva v úterý 8. 6. od 13 hodin

Fanoušci Bohemky, přijďte na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 10.

Zasedání zastupitelstva v úterý 8. 6. od 13 hodin

V úterý 8. 6. se od 13.00 bude konat v zasedacím sále budovy B Úřadu MČ na Vršovické ulici č. 68 pravidelné zasedání zastupitelstva MČ Praha 10. Je to pro nás důležitá příležitost, jak může dát každý fanoušek najevo svou nelibost s možným úmyslem radnice vstoupit majetkově do společnosti E-Side, vlastnící stadion v Edenu, čímž se z pohledu radnice zpečetí přesun Bohemians z Ďolíčku. Je žádoucí, abychom dali ve vysokém počtu najevo svůj jasný postoj. Zastupitelstvo přeci zastupuje nás, občany, a je povinno brát zřetel na názory svých voličů. Pokud si to někdo neuvědomuje, je zřejmě třeba mu tuto skutečnost připomenout.

Přítomen zasedání zastupitelstva může být každý, pokud by chtěl někdo vystoupit se svou připomínkou či názorem během jednání zastupitelstva, podmínky, za kterých je to možné, nalezne zde: http://www.praha10.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo-mc/vystoupeni-obcanu-na-zasedani-zastupitelstva-mc.aspx

V navrženém programu zastupitelstva se nachází bod č. 18: Návrh na prodloužení termínu uloženého v bodě III./2.1. usnesení ZMČ č. 11/1/2008 ze dne 4. 12. 2008 k informaci o záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden. Zdá se tedy, že se rada MČ snaží odsunout rozhodnutí o realizaci majetkové účasti ve stadionu v Edenu do doby, až utichnou současné emoce. Je nasnadě otázka proč tomu tak je a proč nelze vstup do společnosti E-Side rovnou zamítnout, když si ho téměř nikdo z fanoušků obou klubů nepřeje. Zajímavé také bude sledovat, jak úřad MČ zohlední nesouhlas DFB s majetkovým vstupem MČ do stadionu v Edenu, odhlasovaný na členské schůzi, když ve svém prohlášení tuto transakci podmiňoval souhlasem fanoušků Bohemians 1905.

Již od 12.00 se bude konat před úřadem MČ demonstrace občanských sdružení, bojujících proti radnici podobně jako my. I když jsme se rozhodli prozatím se této akce jako zástupci fanoušků Bohemians a Slavie aktivně nezúčastnit, jistě můžete podpořit i ostatní aktivisty svou přítomností. Dá se říci, že i oni bojují za zachování toho svého oblíbeného kousku Prahy 10 proti záměrům všemožných „kmotrů“, a máme tedy toho ve vztahu k radnici mnoho společného.

Čím více nás na zasedání bude, tím větší váhu budou mít naše jasné požadavky: Eden pro Slavii a Ďolíček pro Bohemku. Závěrem prosím všechny účastníky o vyvarování se veškerých možných excesů, které by záchraně Ďolíčku rozhodně neprospěly.

Svatoslav Baťa