Seznam kandidátů do představenstva a kontrolní komise DFB

Hlavním bodem členské schůze DFB 3. dubna bude volba nového představenstva a kontrolní komise. Níže je uveden seznam kandidátů na posty v orgánech DFB.

Kandidáti jsou uvedeni dle abecedního řazení příjmení. U každého kandidáta jsou základní údaje a volební program ve formě kratšího textu, případně odkaz na podrobný dokument. Příložené dokumenty jsou ve formátu PDF, pro jejich otevření je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader http://get.adobe.com/cz/reader/

Bílek Martin (39 let)
Členské číslo DFB: 0007, aktuálně člen představenstva DFB
Povolání: CTP operátor
Registrovaný nick na diskuzním fóru: Matak
Volební program: Kandiduji na člena kontrolní komise, chci navázat na svou předchozí práci v představenstvu v kontrolní komisi a nadále se aktivně podílet na činnosti DFB a své zkušenosti předat novému vedení DFB, další podrobnosti na schůzi DFB.

David Norman (39 let)
Členské číslo DFB: 0079, aktuálně člen Kontrolní komise DFB
Povolání: Tepelný a objektový technik
Registrovaný nick na diskuzním fóru: Norman
Volební program: Kandiduji na člena kontrolní komise. Po letech, kdy pod vedením pana Milana Šimáčka (předseda kontrolní komise) se kontrola neprováděla (alespoň v posledních 2 letech nebyla), se nyní pokouším do členské schůze dát dohromady kontrolu za rok 2010 a bude-li to možné tak i za roky 2008 a 2009. V novém volebním období budu prosazovat, že kontrolní komise musí kontrolovat pravidelně každý rok, a to i přesto, že jsme všichni kamarádi, Bohemáci a "přeci si věříme". Dále při průběžné celoroční činnosti budu prosazovat kompromisní postoje mezi fanoušky a moje krédo bude: Činnost DFB musí vždy jednat tak, abychom s vaničkou nevylili i dítě, protože zanikne-li fotbalový klub, končí i Bohemka a samotný Dolíček fanouškům na nic nebude.

Dienstbier Jiří (41 let)
Členské číslo DFB: 0003, aktuálně místopředseda představenstva DFB
Povolání: Právník
Registrovaný nick na diskuzním fóru: jd3
Volební program: Podrobnosti na schůzi DFB.

Hrdina Pavel (36 let)
Členské číslo DFB: 1881
Povolání: OSVČ - prodej a servis gastrozařízení
Registrovaný nick na diskuzním fóru: hrdin
Volební program: Ohledně programu spolupracuji s V. Liškou, L. Provazníkem, L. Markem, Z. Urbanem a JUDr. P. Jirátem. Chtěl bych navázat spolupráci s odstupujícím vedením, pokračovat v jejich dobré práci, dotáhnout některé rozpracované projekty a poučit se z jejich chyb. Hlavním cílem je návrat A-týmu Bohemians 1905 do Ďolíčku. To je cíl všech Bohemáků, proto je důležité je sjednotit, informovat, organizovat a navázat s nimi spolupráci. Tímto přístupem se zvýší zájem o DFB a tak i jeho prestiž a síla pro vyjednávání s jinými stranami.

Jirát Petr, JUDr. (32 let)
Členské číslo DFB: 1966
Povolání: Advokát
Registrovaný nick na diskuzním fóru: kengurur
Volební program: Podrobně uvedeno v dokumentu "Návrh programových cílů DFB" (PDF).

Kurka Martin (36 let)
Členské číslo DFB: 1720
Povolání: Obchodní ředitel Identifikační systémy s.r.o.
Registrovaný nick na diskuzním fóru: Bark99
Volební program: Podporuji návrh programových cílů DFB (v příloze), který vytvořila pracovní skupina ve složení: Petr Jirát, Luděk Provazník, Lukáš Přibyl, Jiří Steinbroch, Vladislav Suchý a já. Jsem přesvědčený, že DFB i Bohemce mohu pomoci, a proto jsem se rozhodl kandidovat do představenstva DFB. Jsem připravený tvrdě pracovat. Podrobnosti v dokumentu "Návrh programových cílů DFB" (PDF).

Liška Vladimír (63 let)
Členské číslo DFB: 0082
Povolání: Revizní technik elektro
Volební program: Oživení a zprůhlednění činnosti vedení DFB, větší zapojení všech členů DFB do společné práce pro zachování klubu a našeho Ďolíčku. Podrobnosti a další náměty budou prezentovány na valné hromadě DFB.

Mareš Zdeněk (37 let)
Členské číslo DFB: 450
Povolání: neupřesněno
Registrovaný nick na diskuzním fóru: ziimakk
Volební program: Kandiduji na člena kontrolní komise DFB. Chtěl bych, kromě kontroly činnosti DFB, kterou vykonávají členové kontrolní komise, pomoci novému vedení DFB při pokusu o návrat Bohemians 1905 do Ďolíčku, pokusit se o akvizici nových členů do DFB a rozjet aktivity pro členy DFB.

Marko Luboš (50 let)
Členské číslo DFB: 1961
Povolání: Živnostník
Registrovaný nick na diskuzním fóru: miraluba
Volební program: Především úzká spolupráce s DPD a všemi fanoušky Bohemky, vytvoření prostoru pro aktivní zapojení fanoušků. Prioritou je boj o návrat Bohemky domů do Ďolíčku. Podpořit uznání vzniku klubu rok 1895 - SK Kotva. Jednání o tom, aby byla pouze jedna Bohemka, kterou je bez vší pochyb ta z Dolíčku. Podrobný program dle dokumentu "Náměty DFB" (PDF).

Poláček Tomáš (33 let)
Členské číslo DFB: 0116
Povolání: Novinář
Registrovaný nick na diskuzním fóru: kolis
Volební program: Nedovolit fantikům, aby nadále rozeštvávali fanoušky Bohemky. Na boj o Ďolíček se primárně soustředit až ve chvíli, kdy bude jakákoli akce reálná a smysluplná. Do té doby se snažit maximálně vylepšit atmosféru v Edenu, pokusit se co nejvíce stmelit fanoušky, zlepšit vztah příznivců a mužstva. Vsadit na zdravý rozum a na lásku k Bohemce, která je důležitější než láska k jakémukoli stadionu.

Provazník Luděk (44 let)
Členské číslo: 2007
Povolání: OSVČ (20 let)
Registrovaný nick na diskuzním fóru: ludvavestec
Volební program: Podrobně uvedeno v dokumentu "Návrh programových cílů DFB" (PDF).

Přibyl Lukáš (32 let)
Členské číslo: 0005, aktuálně člen kontrolní komise DFB
Povolání: Marketingový specialista
Registrovaný nick na diskuzním fóru: Příba
Volební program: Podrobně uvedeno v dokumentu "Návrh programových cílů DFB" (PDF). 

Suchý Vladislav (40 let)
Členské číslo: 1811
Povolání: Soukromý podnikatel
Volební program: Podrobně uvedeno v dokumentu "Návrh programových cílů DFB" (PDF). 

Veleba Tomáš (37 let)
Členské číslo DFB: 1782
Povolání: Soukromý podnikatel 
Registrovaný nick na diskuzním fóru: kyselina
Volební program: Podrobně rozvedeno v dokumentu "Volební program - Tomáš Veleba" (PDF).