Pozvánka na řádnou a náhradní členskou schůzi DFB

3. dubna 2011 od 9 hodin, prezentace již v 8.30, hala Slavie v Edenu

Seznam kandidátů do představenstva a kontrolní komise Družstva fanoušků Bohemians >>


SOUBORY KE STAŽENÍ

Pozvánka na řádnou členskou schůzi DFB: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi DFB: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.

Plná moc pro právnické osoby: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.
Plná moc pro fyzické osoby: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 3. dubna 2011, 09.00 hod., prezentace od 8.30

Místo konání: Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10, hala Slavia
dopravní spojení do místa konání: tramvaje č. 7, 22 a 24 do zastávky Kubánské náměstí, hala je v areálu plaveckého bazénu u tramvajové smyčky

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze
5. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti družstva a diskuse k ní
6. Projednání a schválení výsledků hospodaření družstva
7. Odvolání členů představenstva a kontrolní komise
8. Volba členů představenstva a kontrolní komise
9. Ukončení schůze


Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otvírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněncem může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese www.bohemians.cz. Plná moc musí být odevzdána při prezenci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.


Antonín Jelínek
předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians

 


POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 3. dubna 2011, 09.00 hod. usnášeníschopná do 09.15 hod., svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, náhradní členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 3. dubna 2011, 09.30 hod, prezentace od 09.15

Místo konání: Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10, hala Slavia
dopravní spojení do místa konání: tramvaje č. 7, 22 a 24 do zastávky Kubánské náměstí, hala je v areálu plaveckého bazénu u tramvajové smyčky

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze
5. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti družstva a diskuse k ní
6. Projednání a schválení výsledků hospodaření družstva
7. Odvolání členů představenstva a kontrolní komise
8. Volba členů představenstva a kontrolní komise
9. Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otevírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněncem může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese www.bohemians.cz. Plná moc musí být odevzdána při prezenci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.


Antonín Jelínek
předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians