T. Požár sportovním ředitelem Bohemians 1905

Posílení sportovního úseku v Bohemce a konec spekulací o odchodu do Sparty

T. Požár sportovním ředitelem Bohemians 1905

V závěru roku jsou sice prvoligoví fotbalisté na dovolené, ale klub samozřejmě nespí. Naopak, tak jako v jiných firmách finišují administrativní a další práce v účetně-ekonomické, provozně-technické a obchodně-marketingové oblasti. To vše s sebou nese i některé personální změny a další opatření. Po doplnění realizačního týmu A-mužstva o druhého asistenta Dalibora Slezáka a nástupu nového tiskového mluvčího Tomáše Mutinského bylo rozhodnuto o dalším personálním posílení sportovního a ekonomického úseku.

Rozhodnutím představenstva byla zřízena funkce sportovního ředitele, kterou bude zastávat bývalý prvoligový fotbalista Sparty a Jablonce Tomáš Požár, který nyní v Bohemce zastává funkci sportovního ředitele a šéftrenéra mládeže. Tímto definitivně skončily spekulace, že Tomáš Požár od mládeže Bohemky odchází a nastoupí do Sparty v rámci personálních změn spojených s avizovaným příchodem J. Hřebíka a jeho týmu.

V této souvislosti jsme dr. Ladislavu Valáškovi, řediteli klubu Bohemians 1905, položili několik otázek:

Jak vzniklo rozhodnutí o zřízení funkce sportovního ředitele?
„Představenstvo se zabývalo situací v A-mužstvu po podzimní části Gambrinus ligy, a to v širším kontextu. Tedy v rámci celkového fungování sportovního úseku v Bohemce, kde se v posledních letech nedařilo efektivněji propojit a využít celý řetězec mládežnických a seniorských týmů. Jak z hlediska tréninkového a výchovného procesu, tak z hlediska moderního způsobu hry, skautingu a dalších aspektů, které jsou nutné, aby tento celý řetězec byl odborně a komplexně řízen, kontrolován a vyhodnocován.“

Proč padla volba zrovna na Tomáše Požára? Aby ho Bohemce nepřetáhla Sparta?
„Nevím, co všechno a jakou hrálo roli. Pro nás je důležité, že tak rozhodlo představenstvo. Tomáš s trenérem Medynským byli i spoluhráči, oba také prošli trenérskými štacemi u mládeže Sparty, takže mají na co navazovat nejen v hráčské, ale i v trenérské kariéře. Samozřejmě nabídka a poptávka na fotbalovém trhu k tomu jistě svým dílem přispěla. Tomáš nelehkou situaci v Bohemce zná, zná se s členy představenstva i předsedou dozorčí rady. Postupně již začal s realizacemi potřebných změn a inovací v rámci mládeže a nyní k tomu přibere i seniorský fotbal.“

Jak vnímáte posílení sportovního úseku?
„Využití lidí uvnitř klubu vždy bývá rychlejší a méně nákladné. Funkce sportovního ředitele v profesionálních klubech je vlastně tradičním standardem v mechanismu řízení sportovního úseku klubu. V Bohemce tuto funkci vykonával vlastně trenér Hoftych a také jeho pokračovatel a nástupce Pavel Medynský, ale jejich kompetence se týkaly především jen prvoligového A-mužstva, částečně B-mužstva. Tomáš Požár musí samozřejmě zastřešit i vztahy k mládežnickým týmům a k juniorce, která by od příští sezóny měla hrát celostátní juniorskou ligu.“

Půjde tedy o model, který prosazuje například Sparta?
„Sparta jde a musí jít svoji cestou. Stejně tak Bohemians 1905! Nechci přímo srovnávat, ale z dlouholeté praxe vím, že žádné ideální a všeobecně platné zázračné recepty neexistují. Určité analogie tam však jistě jsou a budou, je to trend doby. Uspějí však jen ti, kdo budou umět zvládnout konkrétní specifika toho kterého fotbalového klubu. Úspěchy se nedají mechanicky kopírovat. Navíc v soudobém vrcholovém fotbale hrají velkou roli disponibilní finanční zdroje, kterých většinou v klubech jako Bohemka není dost. Ve fotbalovém byznysu rozhodují totiž nejen sportovní znalosti a zkušenosti, ale také dostupné peníze, obchodní a ekonomické parametry a kriteria. Proto sportovní ředitelé musí efektivněji řídit vnitřní a vnější sportovní aktivity klubu v tuzemsku i vůči zahraničí, to znamená také vztahy s jinými konkurenčními či partnerskými kluby, transakce k získávání a prodeji hráčů, systém skautingu, budování týmů, způsob a styl hry týmů, rozvoj celkového sportovního potenciálu jednotlivců, týmů a celého klubu.“

Komu bude sportovní ředitel podřízen a komu nadřízen?
„Ve fotbale jde především o týmovou práci, bez té se žádná funkce ve fotbale nedá obejít. Samozřejmě vymezení práv a kompetencí je nutné, a čím kvalifikovanější a zodpovědnější, tím lepší. Pořádek dělá přátele a štěstí přeje připraveným. Dle připravované smlouvy bude Tomáš Požár v běžném operativním fungování podřízen řediteli klubu a v některých strategicko-koncepčních a transakčních záležitostech přímo představenstvu. Naopak sportovnímu řediteli budou podléhat jak trenéři a realizační týmy jednotlivých mužstev, tak sportovní sekretáři a další sportovní specialisté v dospělém a mládežnickém fotbale. Samozřejmě ve vztahu k hlavnímu trenéru A-mužstva půjde i o určitá specifika, která vymezena ve smlouvě s hlavním trenérem, nyní tedy dle specifik kompetencí, která jsou daná ve smlouvě mezi klubem a hlavním trenérem Pavlem Medynským.“

Čili bude Tomáš Požár nadále i sportovním ředitelem a šéftrenérem mládeže?
„Ano, bude. Vzhledem ke struktuře akcionářů Bohemians 1905, kde významnou roli hraje občanské sdružení CU Bohemians a Družstvo fanoušků Bohemians, je nutné najít řešení, která odpovídají podmínkám Bohemians 1905, kde má mládež smluvně zajištěné specifické postavení a kde DFB v zájmu svých fanoušků chce maximalizovat jednotnou klubovou kulturu, která ctí historickou tradici a dbá o svoji budoucnost, která je v každém klubu především ve vlastní mládežnické základně.“¨

Zapojí se nový sportovní ředitel Tomáš Požár například do řešení změn v kádru A-mužstva?
„Samozřejmě. Už se zapojil, jako šéftrenér mládeže Bohemky se například podílel na diskusi k doplnění realizačního týmu A mužstva o Dalibora Slezáka, který bude i nadále souběžně trenérem B mužstva. Nebo s trenérem Medynským řešil zapojení do A mužstva talentovaného Petra Nerada, který je reprezentantem ČR v kategorii U18, kterou vede trenér J. Csaplár. Stručně řečeno, Tomáš Požár průběžně s trenéry i s členy představenstva nebo dozorčí rady již delší dobu diskutuje i další témata, tedy i odchody a příchody hráčů pro jednotlivé týmy, včetně juniorky. Plnohodnotně tomu tak bude ale až od ledna příštího roku, kdy se oficiálně ujme funkce.“

Bude mít sportovní ředitel na starosti také jednání s hráčskými agenty a jejich agenturami? Nebude se negativně projevovat jeho dřívější spolupráce s hráčskou agenturou Martina Říhy, kde Tomáš Požár dříve působil?
„Práce s hráčskými agenty je jednou z důležitých agend sportovního ředitele. Bohužel není a nebude jednoduchá, zvláště v Bohemce, kde jsou někteří hráči zapsáni v konkurzní podstatě. Tomáš Požár představenstvo i mne informoval, že v agentuře Martina Říhy již delší dobu nepůsobí a chce se plně věnovat pouze trenérsko-manažerské práci výlučně pro Bohemians 1905. Ve smlouvě o spolupráci při výkonu funkce sportovního ředitele budou i standardní klauzule na ochranu zájmů Bohemians 1905. Lze tedy předpokládat, že v tomto směru nebudou vznikat žádné konflikty zájmů a Tomáš Požár bude moci své znalosti, zkušenosti a kontakty z hráčské, trenérské a manažerské práce využít právě pro Bohemians 1905 a všechny jeho mládežnické a seniorské týmy.“

A poslední otázka, co si přejete do nového roku 2012?
„Nejde tak ani o to, co si přeji já sám. Hlavně přeji Bohemce a celému našemu fotbalu aby rok 2012 - navzdory všem těžkostem - byl rokem plodným a úspěšným. Aby úsilí o lepší výsledky nebylo jen úsilím o lepší výsledky na hřišti za každou cenu, ale i úsilím o lepší řešení ostatních výzev a problémů, které před Bohemkou i celým českým fotbalem stojí. Je třeba hledat cesty k celkově větší pokoře, hospodárnosti a fair-play. V dobách poklesů a krizí ani nic moc jiného nezbývá, protože při nedostatku finančních zdrojů, a při úsilí o zvýšení návštěvnosti a sledovanosti, se musí hrát atraktivní a férový fotbal. Takový fotbal je pak lákadlem pro fanoušky. Vrcholový fotbal je zkrátka o velmi tvrdé každodenní práci - práci každé osoby, která v profesionálním fotbalovém prvoligovém klubu působí. Zdá se, že díky MČ Praha 10 se v příštím roce pozitivně posune i řešení Ďolíčku, kéž by se tak posunulo i řešení starých sporů a žalob, které řeší představenstvo se svými právníky. Závěrem při dnešní příležitosti všem fotbalistům, trenérům, fanouškům a sponzorům děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů.“