Informace ke stavbě vyhřívaného trávníku v Ďolíčku

Veškeré práce začnou ihned po posledním domácím utkání.

Informace ke stavbě vyhřívaného trávníku v Ďolíčku

Vybudování vyhřívaného trávníku na hrací ploše v Ďolíčku je finančně nejnáročnější investice pro zajištění první ligy na stadionu v Ďolíčku. Již od sestupu do druhé ligy si byl klub vědom, že pokud bude postup reálný, tak je naši povinností zajistit pro naše fanoušky, aby Ďolíček byl zachován a hrála se zde Gambrinus liga. Přípravné práce byly zahájeny již v říjnu loňského roku, kdy proběhla celá řada jednání zejména se zástupci FAČR, konkrétně s Komisí pro stadiony a hrací plochy FAČR.

Následným krokem byl výběr alternativy vlastního technického řešení. Možnosti byly od napojení na stávající rozvody tepla ve Vršovicích od Pražské teplárenské, přes vyhřívání elektrokabely, vybudování elektrokotelny nebo vybudování plynové kotelny. Na základě zkušeností resp. negativních zkušeností s vyhříváním elektrokabely byla tato alternativa i po konzultaci se zástupci FAČR vyloučena. Byla vybrána alternativa teplovodního vytápění a v jejím rámci byla vybrána plynová kotelna.

Celou tuto investici lze rozdělit na dvě samostatné části, a to na vlastní vyhřívání hrací plochy a na vybudování nové plynové kotelny. Zatímco kotelnu je nutno vybudovat do zahájení topné sezony v roce 2013, tak rekonstrukci hrací plochy s vyhříváním je možno realizovat pouze v přestávce mezi ukončením stávající sezony a zahájením nové sezony. Navíc příští sezona bude zahájena ještě o týden dříve oproti předešlým sezonám, a tak se nám termín na realizaci ještě zkracuje.

V rámci licenčního řízení na novou sezonu se vychází z toho, že rekonstrukce hrací plochy v této přestávce bude zrealizována a návazně se vyřeší i realizace nové kotelny do 30. 10. 2013. Následně byla zpracována projektová dokumentace, kterou nám zpracovala firma TOPKLIMA. Tato liberecká firma projektovala téměř všechny prvoligové stadiony s vyhříváním, má s těmito pracemi velké zkušenosti a byla také zástupci FAČR doporučována. S touto projektovou dokumentací na rekonstrukci hrací plochy jsme provedli výběrové řízení na dodavatele stavby.

Do soutěže se přihlásilo celkem šest stavebních firem a byly odevzdány celkem čtyři nabídky. Jako nejvýhodnější byla určena nabídka od firmy PHILIPP. Jedná se o velice erudovanou firmu, v minulosti realizovala např. stadiony v Příbrami, Olomouci, na Dukle, na Viktorii Žižkov, v Plzni a Jihlavě. Již pouze z tohoto výčtu referencí je patrné, že firma tyto práce umí. Kromě nejlepší ceny nabídla i nejlepší termíny realizace a nejlepší platební podmínky. Celková suma za první krok rekonstrukce, tedy vybudování vyhřívaného trávníku v Ďolíčku, se pohybuje kolem 11,5 milionu korun.

Vybudování vyhřívání trávníku je samozřejmě velmi nákladná investice a v podmínkách Bohemky se pro zajištění potřebných zdrojů musí aktivizovat podpora fanoušků, města a dalších partnerů. Věříme, že vyhlášená veřejné finanční sbírka s mottem "Každá koruna zahřeje", kterou organizuje DFB, přinese důležitý díl na financování rekonstrukce. Předem děkujeme všem větším i menším přispěvatelům!

V současné době se finišuje na uzavření smlouvy o dílo tak, aby práce byly zahájeny dne 27. 5. 2013. V případě postupu do první ligy by pro nás nová sezona začala již 20. 7., a proto bychom museli při losování požádat o možnost sehrání dvou prvních kol na hřištích soupeřů. Z toho vyplývá, že první domácí zápas na nové ploše by se uskutečnil nejdříve 4. 8. 2013. Celou letní přestávku bude stadion částečně uzavřen, jednak pro vlastní stavební práce a jednak pro zakořenění nového travního porostu.

Pokud se týká realizace plynové kotelny, tak projektová dokumentace bude vyhotovena do 15. 5. 2013. Následně bude probíhat stavební řízení, které nebude jednoduché a nebude v krátkém termínu hotové. V každém případě stavba kotelny musí být zahájena 15. 8. 2013, aby konečný termín 30. 10. 2013 byl reálný.