Členská schůze Družstva fanoušků Bohemians

V úterý 19. listopadu 2013 od 17 hodin v Ďolíčku.

Členská schůze Družstva fanoušků Bohemians

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 19. října 2013, 17.00 hod., prezentace od 16.30

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze
 5. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti družstva a diskuse k ní
 6. Projednání a schválení výsledků hospodaření družstva
 7. Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otvírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněncem může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese http://www.bohemians.cz/dfb/download.aspx. Plná moc musí být odevzdána při prezenci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

JUDr. Petr Jirát

předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians

 


 

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 19. listopadu 2013, 17.00 hod. usnášeníschopná do 17.15 hod., svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, náhradní členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 19. listopadu 2013, 17.30 hod, prezentace od 17.15

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze
 5. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti družstva a diskuse k ní
 6. Projednání a schválení výsledků hospodaření družstva
 7. Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otevírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněncem může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese http://www.bohemians.cz/dfb/download.aspx. Plná moc musí být odevzdána při prezenci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

JUDr. Petr Jirát

předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians


SOUBORY KE STAŽENÍ

Pozvánka na členskou schůzi DFB: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.

Plná moc pro právnické osoby: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.

Plná moc pro fyzické osoby: ke stažení ve formátu DOC, ve formátu PDF.