Sledujeme vývoj dění kolem Ďolíčku

Hlavní město Praha má podepsat dodatek ke kupní smlouvě.

Sledujeme vývoj dění kolem Ďolíčku

Ve čtvrtek zastupitelé Hl. m. Prahy svým rozhodnutím odblokovali patovou situaci kolem stadionu v Ďolíčku. Tím však příběh nekončí. V příštích dnech a týdnech musí být učiněny další kroky, díky nimž se Ďolíček stane jednou provždy městským stadionem.

Zastupitelé schválili znění dodatku ke smlouvě, který upravuje popis předmětu koupě. Původní znění dokumentu totiž vrátil katastrální úřad zpět, jelikož podle něj nebylo možné zrealizovat převod vlastnictví nemovitosti.

Nyní musí dojít k podpisu dodatku ke kupní smlouvě mezi vlastníkem stadionu, investičním fondem Safety Real, a Hlavním městem Prahou. Realizaci podpisu smlouvy má na Magistrátu Hl. m. Prahy na starosti ředitel odboru správy majetku Jan Rak. Ten byl již v pátek odpoledne zkontaktován písemně zástupcem majitele stadionu Lukášem Eichingerem s výzvou, aby k podpisu došlo v první polovině tohoto týdne. Dle předběžné dohody by měla být prodávající strana zplnomocněna podat opětovnou žádost o zápis do katastru, a to současně s podpisem předmětného dodatku.

O dalším dění vás budeme průběžně informovat.