Opožděné vydání almanachu Bohemky má daný termín

Vzhledem k neočekávaným komplikacím vyjde kniha "Bohemka je a bude" až v březnu.

Opožděné vydání almanachu Bohemky má daný termín

Již je tomu dosti dlouhá doba, kdy měl podle původního termínu vyjít slibovaný velký almanach Bohemians pod názvem Bohemka je a bude. Kniha byla původně plánována ke 110 letům založení klubu a na knižní trh měla být vržena o Vánocích 2015. Bohužel se tak nestalo ani tehdy, ani od té doby.

Příprava této obří historické publikace, jejíž objem bude výrazně přesahovat 700 stran, však stále pokračuje. Nakladatelství Epocha, které má vydání knihy na starosti, se snaží na přípravě publikace nadále pokračovat i přes dlouhodobou indispozici autora publikace, renomovaného sportovního historika Miloslava Jenšíka.

Nyní máme na papíře poprvé opravdu závazný termín vydání publikace, kterým bude měsíc březen 2019. Důvodem celého posunu vydání jsou zejména nepředpokladatelné vážné osobní i zdravotní důvody autora knihy, díky nimž nebylo pro M. Jenšíka možné po více než dva roky věnovat myšlenky a síly tvůrčí činnosti. Jelikož však jsou již dlouhou dobu dvě třetiny textů napsány, Bohemka je s nakladatelstvím Epocha zajedno, že chceme publikaci mít i dokončenou stejným autorem. V minulém týdnu došlo mezi nakladatelem a autorem ke konečné dohodě o závazném harmonogramu dokončení almanachu, který tedy spatří světlo světa nejpozději v měsíci březnu příštího roku.

Přípravy na knize i přes výše zmíněné skutečnosti stálým pozvolným tempem pokračují. Kolem tvorby publikace byla z řad fanoušků klubu sestavena skupina historiků sice amatérských, ale o to více zapálených a věcí kolem Bohemians znalých. Ti neustále shromažďují nové podněty, podklady a prameny, jež dostává autor ke své práci k dispozici. Velmi pečlivě také redigují již napsané části, aby byly z této publikace eliminovány veškeré faktické chyby, některé z nich opakované již po mnoho desetiletí.

Fanouškům, kteří již roky čekají na vydání publikace, společně s nakladatelstvím Epocha děkujeme za jejich trpělivost a za obrovský časový průtah se velice omlouváme. Zejména pak těm, kteří si již v roce 2015 pořídili dárkový poukaz, který samozřejmě až do vydání knihy zůstává v platnosti, avšak můžete jej také ve fanshopu kdykoliv vrátit. Věříme, že omluvu s ohledem na příčiny časového průtahu přijmete s pochopením a budete se spolu s námi těšit na nejobsáhlejší knihu, jaká kdy o Bohemce vyšla. Almanach „Bohemka je a bude“ nám přistane do rukou v březnu příštího roku.