Rádio a online ze zápasu s rezervou Sparty

V dal&scaron;ím druholigovém kole zavíta do Vr&scaron;ovic rezerva Sparty. Redakce Virtuálního &#270;olí&#269;ku chystá pro fanou&scaron;ky, kte&#345;í nebudou p&#345;ímo na stadionu, tradi&#269;ní zpravodajský servis. Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 16:50, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=132">textový online</a>, který lze sledovat i na teletextu televize Nova na stránce 624, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/.. výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete&nbsp;<a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.

Rádio a online ze zápasu s rezervou Sparty