Začal předprodej na zápas s Karvinou

V pond&#283;lí v 11 hodin se spustil p&#345;edprodej vstupenek na ned&#283;lní utkání s Karvinou, které za&#269;ne&nbsp;v 17 hodin. V&#283;&#345;íme, &#382;e&nbsp;se &#270;olí&#269;ek&nbsp;op&#283;t zaplní fanou&scaron;ky a poda&#345;í se p&#345;etrhnout sérii bez vít&#283;zství.&nbsp;Vstupenky m&#367;&#382;ete kupovat v síti Ticketstream nebo p&#345;ímo na <a href="http://www.ticketstream.cz/">www.ticketstream.cz</a>. U vstupu platí i doma vyti&scaron;t&#283;ný e-ticket. Vstupenky jsou samoz&#345;ejm&#283; v prodeji i ve fanshopu na stadionu Bohemians.

Začal předprodej na zápas s Karvinou