Stadion v Ďolíčku - můžete ho podpořit svým podpisem

Fanoušci mohou při utkání na Strahově připojit svůj podpis, pomohou tím Ďolíčku.

Družstvo fanoušků Bohemians připravuje připomínky k návrhu nového územního plánu hlavního města Prahy. Tyto připomínky se musí odevzdat do 9. prosince 2009 na Magistrátu hl.m. Prahy. V novém návrhu územního plánu je území současného stadionu v Ďolíčku koncipováno jako „smíšená zástavba“, což neodporuje představám DFB, protože při případné rekonstrukci stadionu se musí počítat i s komerčním využitím přilehlých tribun a nejde na toto území aplikovat jen „sportoviště“.

Nicméně „smíšená zástavba“ může znamenat výstavbu prakticky čehokoliv, tudíž DFB chce ve svých připomínkách prosadit alespoň explicitní zmínění stadionu Bohemians například ve vysvětlivkách. Anebo vyčlenit (i geometrickým plánem) část pozemku směrem do Vršovické ulice pro smíšenou výstavbu a zbytek pozemku ponechat jako sportoviště.

K tomu je zapotřebí, aby DFB zastupoval jeden člověk, který dostane plnou moc od fanoušků a dalších lidí, kteří mají zájem, aby stadion v Ďolíčku zůstal na svém místě. Za tímto účelem budou moci fanoušci při utkání se Spartou na Strahově podepisovat archy, které vyjadřují podporu tomuto řešení. Stánek s podpisovými archy bude před vchodem permanentkářů A3 (hlavní tribuna), i přímo v sektoru fanoušků Bohemians za brankou, vždy vedle stánku se suvenýry.

DFB musí nasbírat nejméně 201 podpisů, ale čím větší počet bude, tím lepší. Proto DFB žádá všechny fanoušky, kteří mají zájem na zachování Ďolíčku, aby připojili své podpisy. Podpis může připojit kterýkoliv fanoušek, který má trvalé bydliště na území hlavního města Prahy. Jedná se o jednorázovou akci, která je jen dílčím krokem k dalším jednáním, na jehož konci je záchrana Ďolíčku na jeho stávajícím místě.