Příspěvek Diskuzního fóra

ludvavestec napsal:

Mizérie Boh/Příb  BB ......................................136  odneseno............................. 131  Vklady..............................13.350,-Kč  Děkujeme, že nám pomáháte s kelimkovým hospodářstvím i v této těžké chvíli.  Díky Vám bude i po odečtení nákladů na mytí pár kaček převedeno na účet DFB. 

Předpokládám, že značnou část kelímkového hospodářství dnes tvořily kelímky naházené na hřiště. Soudný a příčetný fanoušek nemohl do BB hodit či si odnést byť jediný kelímek. Mimochodem, hodlá DFB z pozice minoritního akcionáře klubu zaujmout k aktuální situaci nějaké stanovisko, případně jakkoliv aktivně vystupovat?