Příspěvek Diskuzního fóra

Minulý týden se sešlo představenstvo a kontrolní komise DFB. Na programu byly hlavně tyto 3 body - výsledky A týmu, vývoj jednání vedení DFB na MHMP ohledně Ďolíčku a přípravy dočasných úprav jižní části stadionu Bohemians.

Sport: rozhodně nejsme s postavením a hrozbou sestupu spokojeni ani smíření. V rámci našich kompetencí a možností po celou dobu usilujeme a svou činností podporujeme co nejlepší sportovní výsledky týmu, ale jako DFB máme kompetence a přímý dosah omezené. Nikdy nebylo naší ambicí řídit sportovní úsek. Nechceme a nebudeme před koncem sezóny jitřit již tak dost zjitřené emoce a mařit tak i poslední šance, které stále jsou. Dejme mužstvu nyní v kritické chvíli maximum podpory a po sezoně se pojďme konstruktivně bavit nejen uvnitř DFB, ale také v rámci klubu.

DFB na MHMP: předseda DFB referoval o posledních jednáních na MHMP, úkolem číslo 1 je teď dopracovat provozně ekonomickou analýzu, která je podmínkou pro vyhlášení architektonické soutěže. DFB i vedení klubu má jasnou strategii a návrhy pro smysluplnou rekonstrukci i následný provoz stadionu. Vedeme intenzivní jednání s radními i PDS, máme návrhy vícezdrojového financování i následného udržitelného provozu. Stavba nového Ďolíčku nemusí být černá díra na veřejné finance. Vedení DFB je opatrně optimistické a věří, že se do konce volebního období dočkáme architektonické soutěže. Naše základní požadavky jsou - vyhlásit soutěž co nejdříve a stadion pro min 8000 fanoušků s parametry UEFA kat. 4, které jsme mírně upravili a doplnili, protože UEFA neřeší všechny potřeby klubu nebo zatím nepovoluje sektory na stání. My však vidíme trend „znovuotevíraní“ sektorů na stání a věříme, že i UEFA to do budoucna povolí. V tomto jsme ve shodě s klubem.

DFB a jižní dočasná tribuna: konečně se nám podařilo získat stavební povolení na novou zeď, kterou jsme pojali velmi kreativně. Vše představíme někdy v létě. Dále pokračují jednání o stavbě dočasné tribuny, ale tam je byrokratický proces tak složitý, že nedokážeme odhadnout čas stavby. Každopádně bez lobbovaní vedení DFB by se to neposouvalo vůbec. Musíme neustále organizovat jednání a tlačit úředníky k akci. Je to únavné, ale snad se letos dočkáme.