Příspěvek Diskuzního fóra

Ahoj klokani, níže představujeme stanovisko DFB k včerejšímu usnesení Rady hlavního města Praha a následné tiskové zprávě:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vyhlasi_architektonickou_soutez_na.html

Družstvo fanoušků Bohemians nesdílí nadšení politiků hlavního města Praha. Na samotné Radě totiž došlo k úpravě finálního usnesení, které se liší oproti předloženému materiálu i oproti materiálu, který tiskové oddělení hlavního města rozeslalo novinářům.

Pravdou je, že Pražská developerská společnost je aktuálně pověřena přípravou architektonické soutěže. Má jasné zadání a finance. To je nepochybně krok kupředu a z určitého úhlu pohledu úspěch. Na druhou stranu neznamená usnesení Rady definitivní souhlas a vyhlášení architektonické soutěže. Nečekaným dodatkem je totiž úkol pro náměstka Hlaváčka, aby připravil záměr veřejné zakázky k architektonické soutěži, a to do konce tohoto roku. Tento výsledek je pro nás zklamáním.

Za prvé nerozumíme tomu, proč si úředníci a politici toto nevyjasnili už v březnu, kdy o stadionu jednali na úrovni Rady poprvé a vyžádali si mimo jiné i ekonomickou studii jeho budoucího provozu. Za druhé je zcela jasné, že bude potřeba ještě minimálně jeden souhlas Rady s výše zmíněným záměrem. Jako Družstvo fanoušků Bohemians nás tak čeká další série jednání a přesvědčování, a to už s nově zvoleným vedením města, čemuž jsme se chtěli vyhnout.  

Naše práce tak v tuto chvíli nekončí. I nadále budeme na městě lobbovat, poctivě mapovat chování a vyjádření politiků a připravovat se na všechny varianty nového politického vedení, které může po podzimních volbách magistrát ovládnout.