Vlastimil Petržela

Vlastimil Petržela
Post: Trenér A-týmu a trenér A-dorostu
Národnost: česká
Věk: 68 let
Narozen: 20.7.1954
V klubu od: 1.10.1996
Přišel z: Sparta Praha

Hodnocení

Náročný a nekompromisní trenér zakládající si na fyzické kondici a bojovnosti svých svěřenců. Někdy až příliš emotivně reaguje a to nejen na lavičce, ale i v šatně. Rád pracuje s mladými hráči z nižších soutěží, které tvaruje k obrazu svému. Typickým příkladem Petrželovy práce je současná hvězda Bohemky Lukáš Hartig.

Kariéra

Články

Vlastimil Petržela přetrhl i poslední pouto

Libor Koubek
Vlastimil Petržela přetrhl i poslední pouto

<p><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text_maly_zeleny"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><strong><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class=""><span class="">Vlastimil</span></span></span></span></span></span>&#160;Petr&#382;ela&#160;</strong> &#160;&#160;dnes ozn&#225;mil, &#382;e definitivn&#283; opou&#353;t&#237;&#160;Bohemku. U&#382; p&#345;ed t&#253;dnem prozradil, &#382;e p&#345;edal tren&#233;rsk&#233; &#382;ezlo sv&#233;mu asistentovi <strong>Vladim&#237;ru Borovi&#269;kovi</strong>, pak vystoupil z p&#345;edstavenstva klubu a dnes se s&#160;veden&#237;m dohodl na odchodu z funkce sportovn&#237;ho &#345;editele. "Svou</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> budoucnost u&#382;</span></font></span></span></span></font></span> tady nevid&#237;m," &#345;ekl Petr&#382;ela a dodal, &#382;e m&#225; t&#345;i nab&#237;dky z &#269;esk&#233; ligy. <span class="normal_text">Netajil</span></span></font></span> se t&#237;m, &#382;e by v Bohemians r&#225;d z&#367;stal, ale dolehly na n&#283;j fina&#269;n&#237; probl&#233;my&#160;klubu. U&#382; pr&#253; nechce jen vychov&#225;vat hr&#225;&#269;e, kter&#233; mus&#237; prodat, aby m&#283;l klub na v&#253;platy. &#352;&#233;f klubu <strong>Pavel &#352;varc</strong>&#160;uvedl, &#382;e Petr&#382;elovi v odchodu br&#225;nit nebude. Mu&#382;stvo ve zbytku sez&#243;ny povede Vladim&#237;r Borovi&#269;ka a &#352;varc vyj&#225;d&#345;il nad&#283;ji, &#382;e se poda&#345;&#237; sehnat gener&#225;ln&#237;ho sponzora a zajistit rozpo&#269;et klubu pro p&#345;&#237;&#353;t&#237; ligov&#253; ro&#269;n&#237;k.<br /> <br /> <strong>Za fanou&#353;ky Bohemky si mu redakce webu dovoluje pod&#283;kovat za pr&#225;ci, kterou v klubu odvedl, a p&#345;eje hodn&#283; &#250;sp&#283;ch&#367; v osobn&#237;m i profesn&#237;m &#382;ivot&#283; a pevn&#233; zdrav&#237;.</strong></span></span></font></p>

Vlastimil Petržela přetrhl i poslední pouto

Libor Koubek
Vlastimil Petržela přetrhl i poslední pouto

<p><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class="normal_text"><font face="Courier New" size="1"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text_maly_zeleny"><span class="normal_text"><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class="normal_text"><strong><span class=""><span class="normal_text"><span class="normal_text"><span class=""><span class=""><span class="">Vlastimil</span></span></span></span></span></span>&#160;Petr&#382;ela&#160;</strong> &#160;dnes ozn&#225;mil, &#382;e definitivn&#283; opou&#353;t&#237;&#160;Bohemku. U&#382; p&#345;ed t&#253;dnem prozradil, &#382;e p&#345;edal tren&#233;rsk&#233; &#382;ezlo sv&#233;mu asistentovi <strong>Vladim&#237;ru Borovi&#269;kovi</strong>, pak vystoupil z p&#345;edstavenstva klubu a dnes se s&#160;veden&#237;m dohodl na odchodu z funkce sportovn&#237;ho &#345;editele. "Svou</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font> budoucnost u&#382;</span></font></span></span></span></font></span> tady nevid&#237;m," &#345;ekl Petr&#382;ela a dodal, &#382;e m&#225; t&#345;i nab&#237;dky z &#269;esk&#233; ligy. <span class="normal_text">Netajil</span></span></font></span> se t&#237;m, &#382;e by v Bohemians r&#225;d z&#367;stal, ale dolehly na n&#283;j fina&#269;n&#237; probl&#233;my&#160;klubu. U&#382; pr&#253; nechce jen vychov&#225;vat hr&#225;&#269;e, kter&#233; mus&#237; prodat, aby m&#283;l klub na v&#253;platy. &#352;&#233;f klubu <strong>Pavel &#352;varc</strong>&#160;uvedl, &#382;e Petr&#382;elovi v odchodu br&#225;nit nebude. Mu&#382;stvo ve zbytku sez&#243;ny povede Vladim&#237;r Borovi&#269;ka a &#352;varc vyj&#225;d&#345;il nad&#283;ji, &#382;e se poda&#345;&#237; sehnat gener&#225;ln&#237;ho sponzora a zajistit rozpo&#269;et klubu pro p&#345;&#237;&#353;t&#237; ligov&#253; ro&#269;n&#237;k.<br /> <br /> <strong>Za fanou&#353;ky Bohemky si mu redakce webu dovoluje pod&#283;kovat za pr&#225;ci, kterou v klubu odvedl a p&#345;eje hodn&#283; &#250;sp&#283;ch&#367; v osobn&#237;m i profesn&#237;m &#382;ivot&#283; a pevn&#233; zdrav&#237;.</strong></span></span></font></p>