Příspěvek Diskuzního fóra

re076 napsal:

Vyjádření většiny představenstva DFB ke zrušení diskusí na VĎ. Klokani bojují, kopanou milují… Asi každý Bohemák si v minulosti musel nejednou postesknout, proč u nás v Ďolíčku nemůže být vše jen o fotbale a neustále musíme řešit ...

Proč ta obezlička v názvu dokumentu?

Z kontextu se jedná samozřejmě o Vyjádření DFB jako celku, viz § 708 odst. (3) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. > ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE > Hlava VI Družstvo > Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu > Oddíl 6 Orgány družstva

"Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů."

Jinak samozřejmě toto vyjádření má i moji plnou podporu.